Menu

e-Zine

e-Zine is de nieuws- brief van de Stichting Leve de Kerk. Wil je e-Zine ook graag ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden. Ook kun je eerdere afleveringen bekijken.

Home Visie in praktijk Utrecht, Noord- en Zuid-Holland Soest: Protestantse wijkgemeente Soest-Noord, Emmakerk
Soest: Protestantse wijkgemeente Soest-Noord, Emmakerk Afdrukken E-mailadres

Bij de protestantse wijkgemeente Soest-Noord is openheid en ruimte in geloof en leven een groot goed. Hierdoor is de sfeer open en gastvrij en is de samenstelling van de gemeente heel divers. De gemeenteleden tonen respect voor elkaar en zoeken elkaar op voor gesprek.

Doelstelling/visie

DopenBijbelvast
De protestantse wijkgemeente Soest-Noord is een gemeente die te typeren is als bijbelvast, maar niet voorspelbaar. Er is aansluiting bij het leven van de gemeenteleden die uit de hele breedte van de Soester samenleving komen.

Open en aanspreekbaar
Om nieuwkomers in de kerk welkom te heten en wegwijs te maken is een team aanwezig met badge. Ook is een meetingpoint ingericht voor bezoekers die na de dienst vragen hebben. De gemeenteleden leggen zelf ook eenvoudig contact met bezoekers en op deze wijze voelt de bezoeker zich welkom.

Evangelie
In het wezen van de gemeente staat de God van Israël en het geloof in Jezus Christus centraal. De praktische uitwerking van dit geloof in het dagelijks leven wordt in de prediking verwoord. Ook in de activiteiten voor de gemeenteleden en belangstellenden staat die praktische uitwerking van een levend geloof centraal.

Praktijk

Vorming &Toerusting
In het programma voor Vorming & Toerusting wordt veel energie gestoken. Gericht wordt op een breed publiek. En dat is niet voor niets, want het aanbod kan op een grote belangstelling rekenen, ook van belangstellenden buiten de gemeente. Dit heeft alles te maken met de aansluiting die gezocht wordt bij het dagelijks leven en de vragen die er zijn van de bezoekers. Zo kan het gaan over ouder worden en de ziekte alzheimer. Of er wordt stilgestaan bij bijna dood ervaringen.

Musical EstherBijzondere activiteiten
Voor de uitvoering van de musical Esther is veel publiciteit geweest. Bewust zoekt de gemeente deze publiciteit om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. De gemeente geeft elk jaar een uitvoering van Christmas Carols. Ook hier komt een breed publiek in grote getale op af.

Kerk
De Emmakerk is na een grondige verbouwing licht en open waarbij boven het liturgisch centrum beeldschermen zijn opgesteld voor de liturgie. Bij doopdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten voelt de bezoeker zich dichtbij en verbonden door de projectie van de doop op de schermen.

Over grenzen heen
Binnen de kerk heeft de energie van de jeugd veel impact. Door het project van World Servants in de Dominicaanse Republiek waar jongeren actief aan meedoen is de gemeente zich bewust geworden van de diaconale aspecten van gemeente-zijn. Er wordt aan gewerkt het diaconaat voor dichtbij en verder weg verder te ontwikkelen en het diaconaal bewustzijn bij de gemeenteleden te vergroten.

Kerk TV
Kerk TV is een mogelijkheid om via beeld en geluid betrokken te zijn bij de zondagse dienst. Het is geen concurrentie, maar een aanvulling op de mogelijkheden en misschien ook wel een uitdaging. Voor gemeenteleden die om wat voor reden dan ook niet naar het kerkgebouw kunnen komen vergroot dit de betrokkenheid bij de eredienst. Het is ook een handreiking naar mensen die op zoek zijn. Het bezoek per zondag verschilt. Meestal zijn er bij gewone erediensten zo'n 15 mensen die korter of langer meekijken. Bij bijzondere diensten ligt dit aantal hoger. Van de diensten worden ook opnames bewaard die in een archief bekeken kunnen worden.

Ontwikkeling

ZingevingDe kerk in Soest wil zich op de zingevingsmarkt meer en meer profileren. Ze wil een plek zijn voor mensen die met vragen over zingeving bezig zijn. Via bijeenkomsten en kringen over onderwerpen als Alzheimer of ouder worden bereikt de kerk een breder publiek.

Verder staat de kerk niet stil en zijn er steeds mogelijkheden voor experimenten en nieuwe impulsen. Zo staat diaconale ontwikkeling hoog op de agenda van de gemeente voor de komende periode.

Ervaringen

PalmpasenTevredenheid…
De gemeente heeft veel kinderen in haar midden. Een kindernevendienst met vijftig of meer kinderen is normaal. Het valt op als er ‘maar’  vijftien kinderen zijn. Ook de jeugdkerk is groot te noemen. Hierbij komen ook jongeren van buiten de gemeente.

Een valkuil is tevredenheid en zelfingenomenheid. Om dit te voorkomen is de gemeente steeds op zoek naar nieuwe prikkels. Hiervoor kijkt ze ook bij andere gemeentes in de omgeving en laat zich zo inspireren.

Meer informatie

EmmakerkDocumenten
icon Beleidsplan: Wijs ons de goede weg

Adres
Regentesselaan 2b
3762 DS Soest

Website
www.emmakerk.nl

Contactpersoon
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.