Menu

e-Zine

e-Zine is de nieuws- brief van de Stichting Leve de Kerk. Wil je e-Zine ook graag ontvangen, dan kun je je daarvoor aanmelden. Ook kun je eerdere afleveringen bekijken.

Home Visie in praktijk Overijssel, Flevoland, Gelderland Laren (Gld): Protestantse Gemeente
Laren (Gld): Protestantse Gemeente Afdrukken E-mailadres

De plattelandsgemeente Laren in Gelderland is een liberale geloofs- gemeenschap met een open en gastvrij karakter.
Dit karakter komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat het kerkgebouw onderdeel is van het Kulturhus in dit dorp in de Achterhoek.

Doelstelling/visie

Liberale geloofsgemeenschap
De protestantse gemeente van Laren valt te typeren als een liberale geloofsgemeenschap waarbinnen een grote mate van vrijheid is en geloofsdwang ontbreekt.

Opening kerk en kulturhusLaagdrempelig en beschikbaar
Ze wil laagdrempelig en beschikbaar zijn voor ieder die bij haar aanklopt.Zo worden aan de bediening van de doop geen hoge toelatingseisen gesteld en het avondmaal staat open voor kinderen.
Ook voor uitvaarten stelt de kerk haar deuren open, ongeacht of het gaat om trouwe gemeenteleden of niet-gelovigen.
Juist op die momenten stelt de gemeente zich op als een gastheer voor de familie, vrienden, buurt, collega’s en al diegenen die soms zelden een kerk van binnen zien.

Evangelie
Uiteindelijk en ten diepste wil de gemeente door haar gastvrije en open opstelling de drempel verlagen voor de boodschap van het evangelie.
De kerkgemeenschap is geen doel op zich. Het evangelie is bestemd voor de wereld en daarom wil de gemeente midden in die wereld/het dorp staan met alle vragen en problemen.

Praktijk

KulturhusKulturhus
Het open en gastvrije karakter van de gemeente is het meest zichtbaar in de kerk als onderdeel van het Kulturhus. Hiervoor is gekozen door de kerkenraad toen men plannen maakte voor de herinrichting van het kerkgebouw.

Een Kulturhus is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk met een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering. Binnen een Kulturhus worden originele verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen.

Door een ingrijpende verbouwing werd de kerk met een tussenruimte verbonden aan het bestaande bijgebouw. Hierdoor ontstond een ontvangstruimte en enkele extra zalen. Deze ruimtes worden nu gebruikt door de bibliotheek, de huisartsenpost, de plattelandsvrouwen, koren, de gemeente, verenigingen en culturele instellingen.

Kerk
Het kerkgebouw is, sinds ze onderdeel is van het Kulturhus, beschikbaar voor andere, niet kerkelijke activiteiten. Dit werkt drempelverlagend voor mensen die anders niet of nauwelijks in de kerk komen.
Tegelijk met de opening van ’t Kulturhus kreeg de kerk een dagelijks geopende stiltekapel waar men een kaarsje kan branden. Al met al zijn de deuren en de ramen letterlijk en figuurlijk naar alle kanten opengezet wat niet onopgemerkt is bij de dorpsbevolking.

LiturgieDe gastvrijheid en openheid van de gemeente komt ook tot uitdrukking in de inrichting van de liturgische ruimte waarbij de gemeenschap actief betrokken is bij de eredienst.
Ook de formule van het kerkblad is erop gericht om uitstraling naar buiten te hebben.
Een ander belangrijk element is het vrijwilligersbeleid. Hierbij probeert men gavengericht te werken. Oftewel, mensen worden gevraagd om zich inzetten met wat ze goed kunnen. Je hoeft niet alles te doen, maar vooral dat wat je goed kunt. Zo maakt de gemeente gebruik van de talenten van haar leden. In diezelfde lijn is gekozen voor een kerkenraad met werkgroepen. Hierdoor is er meer openheid en zelfstandigheid gekomen waarbij mensen de dingen eerder zelf oppakken.

Ontwikkeling

30 kansrijke modellenIn de toekomst wil men in de PKN Laren onderzoeken welke andere vormen van kerk-zijn het beste passen bij de vragen van deze tijd.
Verder gaat men aan de slag, in de lijn van het landelijk beleid, met de map: 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente.

 

 

Ervaringen

Welkom 4-jarigenTalenten
Een ervaring binnen de gemeente. Doe vooral datgene waar je goed in bent! De valkuil van missionair willen zijn is dat men geneigd is om ‘iets leuks’ voor de buitenwereld te gaan doen. Vaak loopt dat op een teleurstelling uit. In Laren organiseerde men bijvoorbeeld een Zincafé met gasten en lezingen. Maar het liep voor geen meter. Nu worden er filmavonden georganiseerd omdat dat dicht bij de predikant staat. En dat enthousiasme vindt wel weerklank.

Grenzen van de identiteit
De gastvrije opstelling bij uitvaarten leidt er soms toe dat nabestaanden met verzoeken komen die raken aan de grens van de identiteit van de geloofsgemeenschap. In zulke situaties kan het soms nodig zijn om duidelijk te maken dat men te gast is in een protestante gemeente. Het dwingt de gemeente telkens opnieuw om na te blijven denken over hoe zij gastvrijheid waar willen maken.

Delen en toch sfeer bewaken
Een valkuil van het Kulturhussituatie is dat het gebouw soms deels uit handen wordt gegeven. Een voorbeeld; door de indeling van de kerkruimte zijn kunstwerken, die worden opgehangen in het kader van exposities van het Kulturhus, soms heel dominant aanwezig. Dit kan een eigen sfeer oproepen die soms haaks staat op de sfeer die men in de liturgie wil oproepen. Met name tijdens rouwdiensten of de veertigdagentijd. Die situaties vragen dan om het bijstellen van eerder gemaakte afspraken.

Meer informatie

Documenten
icon Mission Statement PKN Laren

Liturgische ruimteAdres
Dorpstraat 2
7245 AK Laren

Website
www.kerklaren.nl
www.kulturhuslaren.nl

Contactpersoon
Hans van Solkema (predikant)
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel. (0573) 40 13 16